INSTYTUT PSYCHOLOGII UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
oraz
POLSKIE STOWARZYSZENIE PSYCHOLOGII ROZWOJU CZŁOWIEKA
zapraszają do udziału

 w XXVII KONFERENCJI PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ
DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA

Termin: 14 – 16 czerwca 2018r.

Miejsce obrad: Pałac Odrowążów w Kamieniu Śląskim, ul. Parkowa 1a

Proponowane formy wystąpień: wykłady plenarne prowadzone przez zaproszonych Gości, sympozja i sesje tematyczne, fora problemowo-dyskusyjne, dyskusje panelowe, sesje plakatowe.

Terminarz i zasady zgłaszania:

Termin nadsyłania zgłoszeń Sympozjum – do 28 lutego 2018r.
Uwaga! Sympozjum zgłasza organizator sympozjum a zarazem jego przewodniczący. Zgłoszenie Sympozjum wysyła Przewodniczący na adres email 27okpr.opole@gmail.com Forma zgłoszenia podana jest na stronie internetowej Konferencji w zakładce: Zasady zgłaszania sympozjum.

Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych – do 31 marca 2018 r.

Rejestracja na Konferencję odbywa się wyłącznie za pomocą formularza na naszej stronie internetowej.

Proponowana tematyka:
Tematyka obecnej konferencji została wybrana w odpowiedzi na wnioski płynące z dotychczasowych konferencji, a dotyczące przesunięcia się zainteresowania w kierunku rozwoju w dorosłości przy zaniedbaniu zagadnień związanych z rozwojem w okresie dzieciństwa. Uczestnikom XXVII OKPR sugerujemy poniżej podane obszary zagadnień oraz zachęcamy do zgłaszania własnych propozycji:

 • Wspieranie rozwoju dziecka
 • Znaczenie dziecka dla rozwoju dorosłego
 • Obrazy dziecka w dorosłości
 • Rozwój dziecka w perspektywie kulturowej
 • Dziecko w kontekście relacji społecznych
 • Relacja dziecko – dorosły w rodzinie
 • Relacja dziecko – dorosły w instytucjach wychowawczych
 • Możliwości rozwojowe w dzieciństwie
 • Zagrożenia rozwoju w dzieciństwie
 • Implikacje rozwoju w dzieciństwie dla dorosłości
 • Dzieciństwo w życiu dorosłego
 • Obrazy dorosłego w dzieciństwie

 Opłata konferencyjna:

Dotyczy czynnego uczestnictwa w Konferencji

 • 600 zł opłata regularna wniesiona do 10 kwietnia 2018 r.
 • 700 zł opłata regularna wniesiona po upływie terminu wpłaty
 • 560 zł opłata dla członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, którzy opłacili składki członkowskie za lata 2017 i 2018
 • 460 zł opłata dla doktorantów

Dotyczy biernego uczestnictwa w Konferencji

 • 260 zł opłata za bierne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych z wyjątkiem bankietu
 • 380 zł opłata za bierne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych wraz z bankietem

Opłatę konferencyjną prosimy regulować przelewem na konto:

Bank Zachodni WBK S. A. 1 O/Opole, Ozimska 6, 45-057 Opole, numer rachunku: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
W tytule zapłaty należy podać: Psychologia Rozwojowa 2018