Termin nadsyłania zgłoszeń Sympozjum – do 28 lutego 2018r.

Decyzja o przyjęciu Sympozjum – do 3 marca 2018r. Decyzja obejmuje akceptację tytułu Sympozjum oraz tematów i abstraktów Uczestników Sympozjum. Zgłoszenie Sympozjum nie zwalnia każdego z Uczestników z obowiązku wypełnienia Formularza zgłoszeniowego

Termin nadsyłania zgłoszeń indywidualnych – do 31 marca 2018 r.

Decyzja o przyjęciu zgłoszenia indywidualnego (referat/poster) – do 12 kwietnia 2018r.

Opłata konferencyjna (obejmuje: materiały konferencyjne, udział w wydarzeniach naukowych, przerwy kawowe i obiadowe, udział w bankiecie oraz dotację wydawnictwa Psychologia Rozwojowa)

Czynne uczestnictwo w Konferencji

  • 600 zł opłata regularna wniesiona do 10 kwietnia 2018 r.
  • 700 zł opłata regularna wniesiona po upływie terminu wpłaty
  • 560 zł opłata dla członków Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, którzy opłacili składki członkowskie za lata 2017 i 2018
  • 460 zł opłata dla doktorantów

Bierne uczestnictwo w Konferencji

  • 260 zł opłata za bierne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych z wyjątkiem bankietu
  • 380 zł opłata za bierne uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach konferencyjnych wraz z bankietem

Opłatę konferencyjną prosimy regulować przelewem na konto:

Bank Zachodni WBK S. A. 1 O/Opole, Ozimska 6, 45-057 Opole, numer rachunku: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
W tytule zapłaty należy podać: Psychologia Rozwojowa 2018 oraz imię i nazwisko Uczestnika

Kontakt w sprawie faktur: 27okpr.opole@gmail.com