Logo konferencjiXXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej

DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA

Kamień Śląski 14-16 czerwca 2018

Zasady zgłaszania sympozjum


  1. Osoba zgłaszająca Sympozjum powinna przesłać propozycję do organizatorów podając: tytuł Sympozjum, listę uczestników wraz z afiliacją oraz tytułem wystąpienia.
  2. Organizator Sympozjum jest przewodniczącym i zaprasza wszystkich uczestników Sympozjum.
  3. Zgłoszenie Sympozjum wysyła Przewodniczący na adres email 27okpr.opole@gmail.com
  4. Zgłoszenie Sympozjum nie zwalnia każdego z Uczestników, w tym Osobę zgłaszającą Sympozjum z obowiązku wypełnienia Formularza zgłoszeniowego.
  5. Sympozjum składa się z 6-7 wystąpień. Uczestnicy powinni reprezentować co najmniej trzy różne ośrodki akademickie lub instytucje.
  6. Przewidywany czas trwania sympozjum wynosi 120 minut. Czas wygłaszania referatu podczas sympozjum będzie zależny od liczby występujących. Organizatorzy uprzejmie proszą Przewodniczącą/ego Sympozjum o zarezerwowanie czasu na dyskusję.
  7. Terminy zgłaszania Sympozjum oraz terminy akceptacji Sympozjum przez Organizatorów podane są w zakładce: Terminy i opłaty.

 

 

Aktualności


Pałac Odrowążów w Kamieniu Śląskim

Komunikat 1

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka zapraszają do udziału w XXVII KONFERENCJI PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ - DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA Czytaj więcej →