Logo konferencjiXXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej

DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA

Kamień Śląski 14-16 czerwca 2018

Zasady zgłaszania wystąpień


  1. Streszczenie wystąpienia wprowadzać należy w momencie rejestracji na Konferencję – patrz: Formularz zgłoszeniowy.
  2. Streszczenie referatu/plakatu – optymalna długość streszczenia wystąpienia to 250 – 300 słów.
  3. Streszczenie powinno zawierać: podstawy teoretyczne, procedurę badania, wyniki, wnioski.
  4. Czas trwania referatu 15-20 min – w zależności od liczby referatów w sesji/sympozjum.
  5. Wymiary plakatu do 70 x 100 cm (pionowo).

Aktualności


Pałac Odrowążów w Kamieniu Śląskim

Komunikat 1

Instytut Psychologii Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka zapraszają do udziału w XXVII KONFERENCJI PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ - DZIECKO I DZIECIŃSTWO W BIEGU ŻYCIA Czytaj więcej →